1.5. หลักฐานทางชีวะภูมิศาสตร์

การ แพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในหมู่เกาะต่างๆที่มีสภาพแวดล้อมคล้าย กัน คาดว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้น่าจะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่กลับพบว่าสิ่ง มีชีวิตที่พบมีลักษณะแตกต่างกัน และยังพบอีกว่าสิ่งมีชีวิตบนเกาะ มีลักษณะ เหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยบนแผ่นดินใหญ่ หรือเกาะบริเวณใกล้เคียงซึ่งมี สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันอย่างมาก ตัวอย่างเช่น การแพร่กระจายของนกฟินช์ชนิดต่างๆ ในหมู่เกาะกาลาปากอส

* หมู่เกาะกาลาปากอสเป็นหมู่เกาะที่เกิดจากภูเขาไฟในมหาสมุทรแปซิฟิก

พบ ว่านกฟินช์ในหมู่เกาะกาลาปากอสมีลักษณะคล้ายคลึงกับนกฟินช์ที่อาศัยบน ทวีปอเมริกาใต้มากกว่านกฟินช์ที่อาศัยอยู่ในหมู่เกาะต่างๆ อาจเป็นไปได้ว่า บรรพบุรุษของนกฟินช์ได้มีการอพยพมาจากทวีปอเมริกาใต้ แต่กระจายกันอยู่ จน กระทั่งมีวิวัฒนาการเป็นนกฟินช์หลากหลายสปีชีส์อาศัยอยู่บนเกาะต่างๆ ในหมู่ เกาะกาลาปากอสนั้น

 

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet

งั้นผทขอตามเเล้วกันนะ คร้าบ ทามะ ทามะ ทามะ

#1 By bank (113.53.168.118) on 2009-08-06 22:44